Chirurgie

RectoscopiePrint deze folder

Inleiding
U bent door uw behandelend arts verwezen naar de polikliniek Chirurgie voor een onderzoek van de dikke darm door middel van een rectoscopie. Een rectoscopie is een onderzoek van de laatste vijftien centimeter van de dikke darm. Daarbij kan de chirurg met behulp van een starre buis de binnenkant van de darm bekijken.

Voorbereiding op de rectoscopie

U mag zowel de dag voor het onderzoek als de ochtend van het onderzoek gewoon eten. Voor een goed verloop van het onderzoek moet het laatste stuk van de darm schoon zijn. U heeft bij het maken van de afspraak voor de rectoscopie, drie zetpillen meegekregen. Op de aangegeven dagen en tijden moet u per keer één zetpil diep in uw anus inbrengen.

Als het onderzoek plaatsvindt vóór 12.00 uur:

De dag vóór het onderzoek: om   8.00 uur één zetpil inbrengen;

De dag vóór het onderzoek: om 20.00 uur één zetpil inbrengen;

De dag ván het onderzoek:  om   6.00 uur één zetpil inbrengen. 

Als het onderzoek plaatsvindt ná 13.00 uur:

De dag vóór het onderzoek: om 20.00 uur één zetpil inbrengen;

De dag ván het onderzoek: om 6.00 uur één zetpil inbrengen;

De dag ván het onderzoek: om 11.00 uur één zetpil inbrengen. 

De rectoscopie

U meldt zich bij de balie van de polikliniek Chirurgie. volg daarvoor route 25


op: ___________dagmorgen/middag d.d. ______________________om _____________ uur.

Vervoer

Zorg ervoor dat u na het onderzoek begeleiding heeft. U mag niet zelf aan het verkeer deelnemen.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Neem dan telefonisch contact op met de secretaresse van de polikliniekChirurgie, tijdens kantooruren te bereiken op tel. (0165 ) 58 85 62.

versie: 11/12
Home » Specialismen en afdelingen » Chirurgie » Rectoscopie